Tin nổi bật

V/v TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “THƯƠNG HIỆU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2024”

Chương trình “Thương Hiệu Uy Tín - Chất Lượng Quốc Gia 2024” (lần thứ X) sẽ tôn vinh những nỗ lực, bản lĩnh kiên cường, bền bỉ sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp, chủ động thích ứng, chuyển đổi số mạnh mẽ, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.
quảng cáo
Quảng cáo